Назад

Политика конфиденциальности

Teie konfidentsiaalsuse tagamine on E-Agentuur töö tähtis aspekt. Käesolev konfidentsiaalsuse kokkulepe sisaldab infot selle kohta, milliseid kasutaja andmeid on võimalik saada tema viibimise ajal E-Agentuur veebilehel ja kuidas neid kasutatakse.

Personaalse info saamine

E-Agentuur kogub ja kasutab alljärgnevat personaalset infot:

 • Andmeid selle kohta, kuidas kasutate E-Agentuur veebilehte.
 • Andmeid kõigi operatsioonide kohta, milles te osalete sellele lehel.
 • Infot, mida sisestate veebilehel registreerumiseks.
 • Teie poolt edastatavat infot meie poolsete teenuste osutamise eesmärgil.
 • Mis tahes muud teie poolt E-Agentuur veebilehel edastatavat infot.
Personaalse info kasutamine

E-Agentuur võib kasutada teie personaalset infot alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Veebilehel töö toetamiseks.
 • Spetsiaalselt teile mõeldud veebilehe personifitseerimiseks.
 • Teile juurdepääsu võimaldamiseks kõigile veebileheteenustele.
 • Teid puudutava info avaldamiseks veebilehel.
 • Teie poolt tasumisele kuuluvate teenuste pakkumine.
 • Teile osutatud teenuste kohta väljavõtte ja arve saatmiseks.
 • Maksearvelduste tegemiseks.
 • Marketingi kommunikatsioonide pidamiseks.

Lisaks ülalnimetatud konfidentsiaalsuse kokkuleppes nimetatud personaalse info avalikustamisele võib E-Agentuur samuti edastada teie isiklikku infot vastavatele instantsidele kehtiva seadusandluse kohaselt kohtu- või muude menetluste korral, samuti seadusest tulenevate E-Agentuur õiguste kaitseks.

Isikuandmete säilitamine

E-Agentuur säilitab teie isikuandmed kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, sh pretensioonide eest kaitseks ja esitamiseks vastavalt seaduste nõudmistele.

Kasutajal on õigus taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele.
E-Agentuur ei eemalda isikuandmeid, juhul kui selleks ei ole piisavalt põhjendusi või kui isikuandmete töötlemist nõutakse seadusest tulenevalt E-Agentuur kohustuste täitmise eesmärgil, hagide esitamiseks ja ettevalmistuseks, kaitse toiminguteks kohtus.

Teie andmete turvalisus

E-Agentuur püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed teie isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks. E-Agentuur säilitab teie poolt edastatud infot üksnes turvalistel serveritel. Eriti tähtis info edastatakse üksnes šifreeritult, kasutades selleks tänapäevaseid krüptograafiameetodeid.

Riikide vahelise info edastamine

E-Agentuur poolt kogutavat infot võib säilitada, töödelda ja edastada nende riikide vahel, kus E-Agentuur on mis tahes legaalne tegevus, et osutada täies mahus kõiki teenuseid käesoleva Konfidentsiaalsuse kokkuleppe kohaselt. Lisaks öeldule kuvatakse teie poolt sellel veebilehel avaldamiseks mõeldud info avalikult ning see muutub ligipääsetavaks kogu maailmas. Te annate oma nõusoleku sellisel moel teid puudutava info edastamiseks eri riikide vahel.

Muudatuste tegemine antud dokumenti

E-Agentuur saab teha parandusi Konfidentsiaalsuse kokkuleppesse, uuendades nimetatud veebileht. E-Agentuur jätab endale õiguse mitte teavitada isiklikult taolistest muudatustest. Seepärast soovitame teil aeg-ajalt üle vaadata nimetatud dokumenti jälgimaks sellesse tehtavaid muudatusi.

Kolmandate isikute veebilehed

Käesolev veebileht sisaldab välisviiteid teistele veebilehtedele. E-Agentuur ei kanna mis tahes vastutust nende veebilehtede ja muude kokkulepete konfidentsiaalsuse ning nende sisu eest.

Мы используем файлы cookies, чтобы обеспечить Ваше удобство пользованием сайтом.